رویدادها
         
برگزاری همایش انبوه سازان شهر بابل
همایش انبوه سازان بابل با رویکرد ارتباط و تعامل بیشتر با فعالان صنعت ساختمان بامشارکت شرکت کی دبلیوسی ایران (KWC) -شرکت بازرگانی رحمانیان-پرشین استاندارد و تهران دوش برگزار گردید.
   


 
 
 
 
 
درباره ما   فلسفه شرکت   گواهی نامه ها   پروژه های انجام شده   خدمات فنی   لیست قیمت محصولات