پروژه ها
         

بیمارستان آیت الله یثربی (کاشان)
پروژه گل بهار (مشهد)
پروژه توحید (زنجان)
پروژه سرپرستی بانک ملت (گلستان)
بیمارستان پارس (رشت)
ساختمان حکمت بنیاد تعاون ناجا
پروژه افق زنجان
برج پارس
ساختمان آموزشی ، پزشکی فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی
بیمارستان فرهیختگان(دانشگاه آزاد اسلامی)
مجتمع مسکونی راد (ارومیه)
بانک ملی ایران
ساختمان مرکزی بانک گردشگری
شهر آفتاب (نمایشگاه بین المللی)
ایران فارما
مرکز بین المللی مالی اقتصادی مشهد(پاژ)

  << بعدی  
صفحه 1 از 5 صفحه

 
 
 
 
 
درباره ما   فلسفه شرکت   گواهی نامه ها   پروژه های انجام شده   خدمات فنی   لیست قیمت محصولات