خدمات فنی
         
 


استان:

بانه
نام: آقای خسروزاده
تلفن:
موبایل: 09188746507

 
قروه
نام: آقای سنگین آبادی
تلفن:
موبایل: 09183707668

 
بیجار
نام: آقای جعفری
تلفن:
موبایل: 09183721710

 
مهاباد
نام: آقای معماری آزاد
تلفن:
موبایل: 09144493933

 
سنندج
نام: آقای محمدی
تلفن:
موبایل: 09188774452

 
سنندج
نام: آقای قوامی
تلفن:
موبایل: 09188774452

 
 
 
 
 
 
درباره ما   فلسفه شرکت   گواهی نامه ها   پروژه های انجام شده   خدمات فنی   لیست قیمت محصولات