خدمات فنی
         
 


استان:

کرمان
نام: آقای ایران نژاد
تلفن:
موبایل: 09131952108

 
کرمان
نام: آقای مومنی
تلفن:
موبایل: 09133978577

 
بم
نام: آقای دهقانی
تلفن: 03442314772
موبایل:

 
رفسنجان
نام: آقای جلالی
تلفن:
موبایل: 09131912716

 
سیرجان
نام: آقای سالاری
تلفن:
موبایل: 09131452485

 
جیرفت
نام: آقای سالاری
تلفن:
موبایل: 09131480051

 
 
 
 
 
 
درباره ما   فلسفه شرکت   گواهی نامه ها   پروژه های انجام شده   خدمات فنی   لیست قیمت محصولات