فرم استخدام در شرکت کی دبلیوسی

فرم استخدام در شرکت کی دبلیوسی


فرم استخدام در شرکت کی دبلیوسی
به استحضار میرساند شرکت KWC ایران جهت تکمیل نیروی انسانی خود در دفتر تهران، از کارشناسان فنی با تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید: کارشناس فروش - کارشناس شبکه - کارشناس برنامه ریزی و بازاریابی - کارشناس سیستم ها و فرآیندها - کارشناس صنایع - تکنسین فنی با موتور سیکلت (دیپلم-فوق دیپلم) - انباردار حرفه ای

شغل مورد تقاضا


زبان های خارجی


+ اضافه کردن زبان جدید

آشنایی با کامپیوتر، نرم افزار و شبکه های اجتماعی


مشخصات معرف